cec@dainam.edu.vn

Quá trình hình thành

s9wsdp8wbtot3ww3iz2l20231003082434_thump
Dấu ấn đặc sắc của Trung tâm “Việc làm và Khởi nghiệp sinh viên” sau 06 tháng thành lập
Sự ra đời của Trung tâm “Việc làm và Khởi nghiệp sinh viên” nhằm thắt chặt mối liên kết giữa...
Xem chi tiết
ccc5f32992b842e61ba9
Thành lập Trung tâm "Việc làm và Khởi nghiệp sinh viên" đảm bảo 100% sinh viên có việc làm khi ra trường
Với mục tiêu đồng hành và hỗ trợ sinh viên, cựu sinh viên, cha mẹ sinh viên, nhà tuyển dụng...
Xem chi tiết
78440730d272012c5863

Đăng ký thực tập

Địa chỉ

Tầng 3 - Toà nhà Central Building - Đại học Đại Nam Số 01, phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

Email

cec@dainam.edu.vn

Điện thoại

(024) 35577799 (ext 569)

Phone

0988.064.335

Điền thông tin

Đăng ký việc làm

Địa chỉ

Tầng 3 - Toà nhà Central Building - Đại học Đại Nam Số 01, phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

Email

cec@dainam.edu.vn

Điện thoại

(024) 35577799 (ext 569)

Phone

0988.064.335

Điền thông tin

Đăng ký Review CV

Địa chỉ

Tầng 3 - Toà nhà Central Building - Đại học Đại Nam Số 01, phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

Email

cec@dainam.edu.vn

Điện thoại

(024) 35577799 (ext 569)

Phone

0988.064.335

Điền thông tin

Hội cựu sinh viên

Địa chỉ

Tầng 3 - Toà nhà Central Building - Đại học Đại Nam Số 01, phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

Email

cec@dainam.edu.vn

Điện thoại

(024) 35577799 (ext 569)

Phone

0988.064.335

Điền thông tin