cec@dainam.edu.vn

Kết nối đồng hành

2979yfbsm4f86p0g2rbw20231127084325_thump
Những tâm sự gan ruột của cựu sinh viên Đại học Đại Nam trong “Ngày trở về”
“Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn Đại học Đại Nam”. Lời nói...
Xem thêm »
bm820wnm6shzj5cwkd9o20231121205026_thump
jphd6x3yuwiyx2diabj320231012105929_thump
ffh202eu3cf3v482widc20230620013339_thump
5qtwyqgvhmaxtw3y8oit20230711081648_thump
Cựu sinh viên nói gì về trường Đại học Đại Nam?
Đối với nhiều thế hệ sinh viên, quãng thanh xuân mang tên Đại...
Xem thêm »

Đăng ký thực tập

Địa chỉ

Tầng 3 - Toà nhà Central Building - Đại học Đại Nam Số 01, phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

Email

cec@dainam.edu.vn

Điện thoại

(024) 35577799 (ext 569)

Phone

0988.064.335

Điền thông tin

Đăng ký việc làm

Địa chỉ

Tầng 3 - Toà nhà Central Building - Đại học Đại Nam Số 01, phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

Email

cec@dainam.edu.vn

Điện thoại

(024) 35577799 (ext 569)

Phone

0988.064.335

Điền thông tin

Đăng ký Review CV

Địa chỉ

Tầng 3 - Toà nhà Central Building - Đại học Đại Nam Số 01, phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

Email

cec@dainam.edu.vn

Điện thoại

(024) 35577799 (ext 569)

Phone

0988.064.335

Điền thông tin

Hội cựu sinh viên

Địa chỉ

Tầng 3 - Toà nhà Central Building - Đại học Đại Nam Số 01, phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

Email

cec@dainam.edu.vn

Điện thoại

(024) 35577799 (ext 569)

Phone

0988.064.335

Điền thông tin